KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 NĂM 2020

Tháng Tư 26, 2020 9:54 chiều

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG CHÂU                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Quảng Châu, ngày 22 tháng 04 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

NGÀY 21/4/2020: NĂM HỌC 2019-2020

 

Căn cứ công văn số 06/KH- PGDĐT ngày 20/4/2020 của Phòng Giáo dục đào tạo Quảng Trạch về việc hướng dẫn tổ chức “Ngày sách Việt Nam (21/4) lần thứ 7” trong các cơ sở giáo dục;

Thực hiện sự chỉ đạo của BGH trường THCS Quảng Châu về công tác chuẩn bị tổ chức “Ngày sách Việt Nam lần thứ 7”;

Thư viện THCS Quảng Châu xây dựng kế hoạch về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dạy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của người dân, đặc biệt là học sinh, góp phần xây dựng xã hội học tập.

– Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả và phải phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

– Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

– Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

 1. Yêu cầu

– Ngày Sách Việt Nam phải huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh toàn trường.

– Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

 1. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Nhà trường triển khai kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bắt đầu từ 22/4/2020 đến hết 28/4/2020.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.

Toàn thể CBGV-NV và học sinh trong toàn trường.

 1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
 2. Sự ra đời và ý nghĩa của ngày sách Việt Nam 21/4

– Thủ tướng Chính Phủ đã quyết định lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

– Tháng 4 còn là thời điểm diễn ra Ngày sách và Bản quyền Thế giới (23/4). Việc tổ chức ngày Sách Việt Nam vào dịp này thể hiện sự hội nhập của văn hóa đọc Việt Nam với văn hóa nhân loại.

 1. Các hoạt động

– Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta nguồn tri thức vô tận. Dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Có thể nói sách là những người bạn gần gũi chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của mỗi người. Và đọc sách đã trở thành một nhu cầu cần thiết không thể thiếu của mỗi con người. Ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học, và đọc sách là một trong những phương cách để hoàn thiện nhân cách con người, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

a, Giáo viên

– Tham gia phong trào hội sách online chào mừng Ngày sách việt Nam lần thứ 7 tại sàn Book365.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Phát động phong trào đọc sách online, sách điện tử tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Yêu cầu giáo viên tiếp tục nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc. Chọn sách phù hợp với mục tiêu giáo dục, phù hợp với tình hình thực tiễn. Chọn sách giới thiệu cho học sinh phải cho phù hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh

– Cán bộ, giáo viên, học sinh vào trang thông tin điện tử của nhà trường để tìm đọc các tài liệu mà thư viện đăng tải .

b, Học sinh.

– Trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 đang hoành hành các em có thể đọc sách tại nhà bằng cách truy cập vào những trang web sau: http://sachvui.com/, https://www.sachhayonline.com/book, https://hocmai.vn/, …

– Khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà (đọc sách giấy, sách điện tử …), hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay, phù hợp với lứa tuổi.

 1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 2. Đ/C Phó hiệu trưởng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21/4”.
 3. Đ/C cán bộ thư viện phối kết hợp với Đ/C phó hiệu trưởng viết bài tuyên truyền giới thiệu ngày sách Việt Nam 21/4 và tuyên truyền về ngày hội đọc sách của nhà trường trên hệ thống trang Web nhà trường.
 4. Đ/C tổng phụ trách đoàn đội (đ/c Linh) kết hợp với giáo viên chủ nhiệm phát động các lớp tham gia đọc trực tuyến và trên trang Wed nhà trường.
 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 6. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.
 7. Cán bộ Thư viện xây dựng các nội dung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động cho CB, GV, NV, HS và phụ huynh tham gia vào ngày Hội đọc sách. Tổ chức tuần đọc sách từ ngày 22/4 đến 28/4.
 8.   Sau tuần lễ triển khai có báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện.

 

                PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN                                           

 

 

 

                      Lê Thị Thu Hà