Liên hệ

TRƯỜNG THCS QUẢNG CHÂU

Địa chỉ: Xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người đại diện: Ông Trương Quang Hà, Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 01645823957
Email: thcsquangchau_qt@quangbinh.edu.vn