DANH SÁCH GV NHÂN VIÊN TỔ 4

Stt Họ và tên Giới tính Năm sinh Trình độ CM(CĐSP/ ĐHSP) CM  đào tạo Chức vụ 1 Võ Tá Bạch Nam 1966 TC TC Kế toán TTCM 2 Lê Thị Thu Hà Nam 1981 TC TC Th­…