DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ 3

Stt Họ và tên Giới tính Năm sinh Trình độ CM (CĐSP/ ĐHSP) CM  đào tạo Chức vụ 1 Nguyễn Bảo Liên Nam 1971 ĐH ĐH Tiếng Anh TTCM 2 Hoàng Văn Giáp Nam 1979 ĐH ĐH Kỷ thuật…