DANH SACH GIÁO VIÊN TỔ 2

  Stt Họ và tên Giới tính Năm sinh Trình độ CM(CĐSP/ ĐHSP) CM  đào tạo Năm vào ngành Chức vụ 1 Đặng Minh Ngọc Nam 1981 ĐH Toán Tin 2008 TTCM 2 Nguyễn Dũng Minh Nam 1979 ĐH