DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ 1

Stt Họ và tên Giới tính Năm sinh Trình độ CM(CĐSP/ ĐHSP) CM  đào tạo Chức vụ 1 Phạm Thị T Huyền Nữ 1979 ĐH ĐH Địa TTCM 2 Chu Thị Minh Hiên Nữ 1981 ĐH ĐH Sử