tn_lenin7

TOP 20 CUỐN SÁCH HAY BẠN NÊN ĐỌC

TOP 20 CUỐN SÁCH HAY BẠN NÊN ĐỌC TOP 20 CUỐN SÁCH HAY BẠN NÊN ĐỌC   Những cuốn sách hay được xem là kho báu lớn của toàn nhân loại       Sách Hay.Net gửi tặng bạn danh sách 20 tựa sách hay nên đọc trong…
IMG20170417165817

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 NĂM 2020

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG CHÂU                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Quảng Châu, ngày 22 tháng 04 năm 2020   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH…
83

TUYÊN TRUYỀN 8/3

CÔNG ĐOÀN THCS QUẢNG CHÂU                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN NỮ CÔNG                                                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BÀI TUYÊN TRUYỀN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3-2018 Lịch sử ngày 8/3 là cả một câu chuyện lịch sử dài về…