83

TUYÊN TRUYỀN 8/3

CÔNG ĐOÀN THCS QUẢNG CHÂU                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN NỮ CÔNG                                                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BÀI TUYÊN TRUYỀN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3-2018 Lịch sử ngày 8/3 là cả một câu chuyện lịch sử dài về…