BÀi 9 CPC + LÀO…

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY NGỮ VĂN THCS

Đổi mới phương pháp dạy học để góp phần dạy tốt Ngữ văn THCS         Môn Ngữ văn có vị trí đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu chung của nhà trường THCS; là hình thành những con người…