DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU

1. ÔNG TRƯƠNG QUANG HÀ Ngày sinh: Chức vụ: Hiệu trưởng Quê quán: Quảng Trung- Quảng Trạch – Quảng Bình Trình độ: Đại học Toán Phụ trách: phụ trách lãnh đạo chung trong toàn trường Số điện thoại: 01645823957 Email:trqha_thcscduong@quangbinh.edu.vn 2. BÀ TƯỞNG LÊ NGỌC ÁNH Sinh ngày: Chức…