LIÊN HỆ

TRƯỜNG THCS Địa chỉ: Trương THCS Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Người đại diện: Ông: Tưởng Ngọc Anh; Chức vụ: Hiệu trưởng Điện thoại: 0888319777 Email: tnanh_qt@quangbinh.edu.vn  

BÁO CÁO “TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT”

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG CHÂU                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  37  /BC-ANTT                                         Quảng Châu, Ngày 14 tháng 04 năm…